Όταν ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Φροντίζει τα ¨δικά¨ του παιδιά σεμνά και ¨Αριστερά¨. Βασίλης Καμπερης σύζυγος της Όλγας Κατημερτζη.

456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLD Διαφήμιση