Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 το έργο «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας»

679

 

Κώστας Αγοραστός: «Έργο που αλλάζει τα δεδομένα στη σύνδεση Πύλης Παλαιομονάστηρου»

Εντάσσεται στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» το έργο «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: Κατασκευή οδικού τμήματος απο παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο» προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Εντάσουμε στο ΕΣΠΑ ένα σημαντικό έργο για την Π.Ε. Τρικάλων. Τον νέο δρόμο μήκους 4,5 χλμ από την Πύλη στο Παλαιομονάστηρο, που θα περιλαμβάνει και την παράκαμψη των οικισμών αυτών, παράπλευρο δίκτυο και τους απαραίτητους κόμβους. Έτσι με το έργο αυτό βελτιώνουμε την ασφαλή επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων, μειώνουμε την απόσταση από τα Τρίκαλα στην Πύλη και τις γύρω περιοχές, ιδιαίτερου τουριστικού και φυσικού κάλλους και εξυπηρετούμε την επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή. Και βέβαια με το έργο αυτό διαχέονται κοινοτικά κονδύλια στην τοπική οικονομία και δημιουργούνται θέσεις εργασίας».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορά στην κατασκευή τμήματος της Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας και συγκεκριμένα την παράκαμψη Πύλης – Παλαιομονάστηρου μήκους 4,50 χλμ. Ειδικότερα προβλέπεται:

• Η κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 4,50 χλμ
• Η κατασκευή παράπλευρου δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 0,450 χλμ (νότια παράπλευρη οδός 1)
• Η κατασκευή παράπλευρου δικτύου αριστερά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 0,750 χλμ (αριστερή παράπλευρη οδός)
• Η κατασκευή αγροτικού δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 4,250 χλμ (νότια παράπλευρη οδός 2)
• Η κατασκευή ισόπεδου κόμβου Αγίου Βησσαρίωνα (μορφής «ταυ»)
• Η κατασκευή του ισόπεδου κόμβου Πύλης (μορφής «σταυρού»)

Με την κατασκευή του έργου «Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: Κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο» συμπληρώνεται ο οδικός άξονας Ε.Ο. Τρίκαλα – Άρτα σε συνέχεια του ήδη κατασκευασμένου από ΕΣΠΑ 2007-2013 οδικού τμήματος «Γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά» με παράκαμψη των οικισμών. Εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής σύνδεση των Πόλεων Τρικάλων και Πύλης και των τουριστικών περιοχών των γειτονικών ορεινών όγκων, ενώ μέσω του προτεινόμενου παράπλευρου οδικού δικτύου εξασφαλίζεται η πρόσβαση και η εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την ολοκλήρωση του έργου είναι:
α) Μείωση των χρονοαποστάσεων που συνεπάγεται μείωση του κόστους μεταφοράς με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων.
β) Αποσύνδεση της λειτουργίας του έργου από τις τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες και τις σχετικές κινήσεις αφού αυτές θα εξυπηρετούνται από παράπλευρες οδούς. Μ” αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η λειτουργικότητα και αυξάνεται η οδική ασφάλεια της οδού καθώς κινείται εκτός της γεωργικής γης της περιοχής.
γ) Παράκαμψη των οικισμών Πύλης και Παλαιομονάστηρου με αποτέλεσμα την κυκλοφοριακή αποφόρτιση τόσο της παλιάς Ε.Ο. αλλά και των οικισμών.

GOLD Διαφήμιση