4ος αγώνας δρόμου: Στις γειτονιές των Μικρασιατών προσφύγων. Οι εθελοντές: χωρίς αυτούς τίποτα δεν γίνεται. Γ ΜΕΡΟΣ

284

ι

GOLD Διαφήμιση