Από τις 22/10/2018 έως και 30/11/2018 θα γίνει ο επανέλεγχος των δικαιολογητικών για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

863

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από τις 22/10/2018 έως και 30/11/2018 θα γίνει ο επανέλεγχος των δικαιολογητικών για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ο έλεγχος θα γίνει στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας Καρολίδου 4, Νέα Ιωνία 2ος όροφος.

Όσοι δεν προσέλθουν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, δεν θα ενταχθούν ως δικαιούχοι του έτους 2019.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί Αλφαβητικά στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες.

Από τις 9 π.μ. έως 1 μ.μ.

 

Α – Β                    22 – 23 – 24 Οκτωβρίου

Γ  – Δ – Ε              25 – 26  Οκτωβρίου

Ζ – Η – Θ – Ι         29    Οκτωβρίου

Κ                          30 – 31 Οκτωβρίου  &   1  Νοεμβρίου

Λ – Μ                   5-6-7-8  &   9  Νοεμβρίου

Ν                          12 Νοεμβρίου

Ξ – Ο – Π              15 – 16 – 19 & 20  Νοεμβρίου

Ρ – Σ – Τ                21 – 22 – 23 &  26  Νοεμβρίου

Υ – Φ- Χ- Ψ – Ω    27 – 28 – 29 &30   Νοεμβρίου

 

Οι δικαιούχοι που εντάχθηκαν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2018 δεν θα προσκομίσουν δικαιολογητικά.

 

 

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης,  (Κ.Ε.Α.) θα προσκομίσουν μόνο το χαρτί της έγκρισής τους.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Ξεχωριστά για όλους τους ενήλικες που ζουν μαζί):

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ, ώστε να αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας.

Φωτοτυπία Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) – Φωτοτυπία  Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων) – φωτοτυπία  Ε9 και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. (Προσοχή!! απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά).

Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ από τον ΟΑΕΔ. (ισχύει και η ηλεκτρονική ανανέωση)

Βεβαίωση διακοπής από τον ΟΑΕΕ  ή από την εφορία (για τους ελεύθερους επαγγελματίες)

Φωτοτυπία πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης  τελευταίου έτους.

Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας (ηλεκτρονικής υποβολής στο TAXIS NET) και φωτοτυπίες αποδείξεων  πληρωμής ενοικίου  ή αποδεικτικό κατάθεσης.

Φωτοτυπία βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α’ κατοικίας από την τράπεζα για ιδιοκτήτες, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου.

Αντίγραφο γνωμάτευσης επιτροπής αναπηρίας ΚΕΠΑ σε ισχύ, που να αναγράφει το ποσοστό αναπηρίας.

Εάν δεν υπάρχει ανεργία, σε περίπτωση απασχόλησης, να προσκομίζεται βεβαίωση αποδοχών από τον εργοδότη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ (Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ).

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ   ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΑΖΙ.

ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ  ΔΕΚΤΑ.

ΕΑΝ Ο ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ή ΔΗΛΩΣΕΙ ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.

 

 

GOLD Διαφήμιση