Ανακοίνωση για το Μητρώο Πολιτών & Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ν. Ιωνίας

886
Ανακοίνωση για το Μητρώο Πολιτών
       Παρακαλούνται οι πολίτες για οποιαδήποτε δήλωση ή μεταβολή σε Ληξιαρχικές Πράξεις ή ενημέρωση Δημοτολογίων να προσέλθουν στην υπηρεσία μετά τις 24/1/2018 λόγω εσωτερικών εργασιών των υπηρεσιών.
Με την 1/2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Εσωτερικών & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης, Δ/νση Αστικής και
Δημοτικής Κατάστασης
σχετικά με το Μητρώο Πολιτών ορίζεται:
 

1. Για το Τμήμα Ληξιαρχείου 
Από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 έως και την 21η Ιανουαρίου και ώρα 15:00 παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξ. Πράξεων (αρθ.8Α Ν.344/1976) και ως εκ τούτου δεν θα καταχωρείται και δεν θα εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.2. Για το Τμήμα Αστικής Κατάστασης (Δημοτολόγιο)
Από την 12η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 έως και την 21η Ιανουαρίου και ώρα 15:00 παύει οποιαδήποτε ενέργεια και ενημέρωση στα Δημοτολόγια των Δήμων και δεν θα διενεργούνται μεταβολές  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  Εθνικού Δημοτολογίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλούνται οι πολίτες για οποιαδήποτε δήλωση ή μεταβολή σε Ληξιαρχικές Πράξεις ή ενημέρωση Δημοτολογίων να προσέλθουν στην υπηρεσία μετά τις 24/1/2018 λόγω εσωτερικών εργασιών των  υπηρεσιών (καταχώρηση χειρόγραφων).
________________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ν. Ιωνίας (Βοσπόρου 121) θα παραμείνει κλειστή κατά τις ημέρες Παρασκευή 12/01/18 και Δευτέρα 15/01/18 λόγω μετακόμισης και μεταφοράς των τηλεφωνικών γραμμών σε νέο κτήριο (οδός Καρολίδου 4).

GOLD Διαφήμιση