Η παράταξη του δήμου Νέας Ιωνίας “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ’ κατέθεσε προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση ΑΤΤΙΚΗΣ για αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου…

997

GOLD Διαφήμιση