Δημιουργία Αλληλεγγύη: Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Σκοπιμότητα και Νομιμότητα των πρόσφατων προσλήψεων στον Δήμο μας…

557

 

Νέα Ιωνία 24 Μαρτίου 2021

                                                                            Προς :

                                                                             Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Κων/νο Κουλούρη

Δήμαρχο κα Δέσποινα Θωμαϊδου

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

Θέμα : Συζήτηση  στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Σκοπιμότητα  και Νομιμότητα των πρόσφατων προσλήψεων στον Δήμο μας.

Η ερώτηση που καταθέσαμε στις 26 Φεβρουαρίου 2021 δεν απαντήθηκε ακόμη γραπτώς. Σε σχετικές προφορικές ερωτήσεις που έγιναν πάνω στο ζήτημα των προσλήψεων, καμία τεκμηριωμένη απάντηση δεν δόθηκε από την κα Δήμαρχο.  Από τις «απαντήσεις» της    αποτυπώθηκε πλέον έντονα η προχειρότητα στον χειρισμό των συγκεκριμένων προσλήψεων όσον αφορά τουλάχιστον την διαδικασία που τηρήθηκε.  Λόγω του  χαρακτήρα των ερωτήσεων και του Κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, πολλοί συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να τοποθετηθούν.  Γι’ αυτόν τον λόγο η Παράταξη μας φέρνει το θέμα αυτό στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση

Στη διάρκεια της πανδημίας οι προσλήψεις συμβασιούχων στους Δήμους γίνονται με βάση το νόμο 4764/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο Δήμο Νέας Ιωνίας παρατηρούμε ότι σε διάστημα 60 ημερών οι “ανάγκες” πρόσληψης προσωπικού αυξήθηκαν από 47 άτομα που είχαν προκηρυχθεί για συμβάσεις εργασίας 4 μηνών, σε 63 άτομα που κλήθηκαν για εργασία 5 μηνών και τελικά έφτασαν παραδόξως τα 73 άτομα που θα απασχοληθούν για 8 μήνες.

Με βάση τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι προσλήψεις γίνονται με τη διαβεβαίωση των εκάστοτε Οικονομικών Υπηρεσιών, πως υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα για να καλυφθούν οι ανάγκες σε μισθούς και ασφαλιστικά δικαιώματα όσων προσληφθούν.
Επίσης, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η προκήρυξη των θέσεων, η δημοσιοποίηση του χρόνου κατάθεσης των αιτήσεων μέσω Τύπου, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών και η μοριοδότηση των υποψηφίων για τις θέσεις που προκηρύσσονται και εν τέλει η ανάρτηση των πινάκων αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων με επιτυχόντες και επιλαχόντες. Ακολουθεί το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων και οι τελικές προσλήψεις.

Ερωτάται η Δημοτική Αρχή:

  1. Πως υπολογίζονται οι ανάγκες πρόσληψης στο Δήμο Νέας Ιωνίας και με βάση ποιες Υπηρεσιακές εισηγήσεις γίνονται;
  2. Δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία και η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ήρθε στο 2ο και όχι στο 1ο Δημοτικό Συμβούλιο όπως ορίζει ρητά ο νόμος. Γιατί τέτοια βιασύνη;  Χωρίς απαραίτητη πίστωση στον Προϋπολογισμό, τρέξατε να κλείσετε το ρουσφετολογικό τεφτέρι σας, γυρνώντας μας 40 χρόνια πίσω.
  3. Τηρήθηκε η σύννομη διαδικασία για την προκήρυξη των θέσεων; Ποιοι αποτελούν την Επιτροπή Αξιολόγησης και που αναρτήθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων; Αληθεύει η πληροφορία ότι η προκήρυξη άνοιξε και έκλεισε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, χωρίς ούτε καν το κριτήριο της ανεργίας ως προαπαιτούμενο;
  4. Υπήρξε διαδικασία κατάθεσης ενστάσεων και πότε έληξε: Είχαμε  ενστάσεις και  πόσες στον διαγωνισμό που έτρεξε;

 

Η Δημοτική Αρχή καλείται να απαντήσει αν προκηρύσσει θέσεις εργασίας με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου μας, ή αν σπαταλά αλόγιστα τα χρήματα των σκληρά δοκιμαζόμενων συμπολιτών  μας σε ρουσφετολογικές προσλήψεις.  

 

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη»

Παναγιώτης Μανούρης

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος., Λαζαρίδης Ιωάννης, Κλάρα Αναστασία., Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Αγγελακοπούλου Αναστασία, Στέφας Γεώργιος, Ναϊσίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία Ελισάβετ.

GOLD Διαφήμιση