Από τον Νοέμβριο 2021 μέχρι και σήμερα, δηλαδή, για χρονικό διάστημα πλέον των πέντε (5) μηνών δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή…

681

Από τον Νοέμβριο 2021  μέχρι και σήμερα, δηλαδή, για χρονικό διάστημα πλέον των πέντε (5) μηνών δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου που συστήθηκε  αποτελεσµατική για την απρόσκοπτη και λειτουργία του προγράµµατος του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το οποίο λειτουργεί ως πρόγραµµα του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου µας.

Όπως προβλέπεται στο (ισχύον) Καταστατικό η Επιτροπή αυτή είναι επταμελής και αποτελείται από έξι εκπροσώπους των Δημοτικών Παρατάξεων και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, ως Πρόεδρο.

Στην Επιτροπή συµµετέχουν ως εισηγητές η ∆ιευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής και η Προϊσταµένη του Τµήµατος Κοινωνικής Μέριµνας  και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας  η εν λόγω Επιτροπή έχει σημαντικές αρμοδιότητες (ετήσιος έλεγχος καταστάσεων δικαιούχων, εγγραφή νέων ενδιαφερομένων,  τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις παραληφθέντων ειδών /δικαιούχο κλπ).

 

Σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις μας προκειμένου να ενημερωθούμε σχετικά με τους λόγους που δεν συνεδριάζει η  Επιτροπή για μεγάλο χρονικό διάστημα  ακούστηκαν από την Δημοτική Αρχή  έωλες δικαιολογίες, η τελευταία μάλιστα από την αρμόδια Αντιδήμαρχο που επικαλέστηκε την απουσία, λόγω αναρρωτικής άδειας, της υπηρεσιακής υπαλλήλου (κοινωνικής λειτουργού) που έχει αναλάβει την υποστήριξη της εν λόγω Επιτροπής.

 

Είναι γνωστό ότι δεν προβλέπεται καταστατικά η συμμετοχή υπηρεσιακού υπαλλήλου στην λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης. Όμως ακόμη και εάν υποτεθεί ότι η συμμετοχή της υπαλλήλου κρίνεται αναγκαία, τότε και πάλι η Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας ουδόλως μερίμνησαν και δεν έλαβαν τα απαιτούμενα μέτρα που οφείλουν για την ομαλή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου μολονότι γνωρίζουν ότι το συλλογικό όργανο δεν λαμβάνει αποφάσεις της αρμοδιότητός του για να αντιμετωπιστούν οι πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των δικαιούχων- κατοίκων του Δήµου µας.

 

Αποτέλεσμα αυτής της απαράδεκτης, μη προσήκουσας και  μη νόμιμης διαχείρισης των ζητημάτων του Κοινωνικού Παντοπωλείου  από την Δημοτική Αρχή είναι  ότι δεν επιτελείται ο καταστατικός σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Και αυτό συμβαίνει είτε επειδή δεν υπάρχει οιοδήποτε πλέγμα κοινωνικής προστασίας για ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας, είτε εξαιτίας της έλλειψης και υστέρησης βασικών αγαθών για την αξιοπρεπή διαβίωση των δικαιούχων.

 

Συγκεκριμένα και καθώς δεν έχει συνεδριάσει η εν λόγω Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου από τον Νοέμβριο 2021, έκτοτε δεν έχει εξεταστεί κανένα καινούριο αίτημα ενδιαφερόμενου και δεν έχει ενταχθεί στο  πρόγραμμα κανένας συμπολίτης μας,  που χρήζει την στήριξή μας.  

Επιπλέον υφίσταται ζήτημα σχετικά με τις ποσότητες των ειδών που παρέχονται στους δικαιούχους καθώς υπολείπονται κατά πολύ των βασικών και δεν ικανοποιούνται οι πρωτογενείς βιοτικές ανάγκες των δικαιούχων. Ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει στέρηση σημαντικών προϊόντων διατροφής αφού δεν διανέμονται καθόλου  τυροκομικά προϊόντα , αλλαντικά , πουλερικά , ψάρια και φρούτα, τα οποία όμως με συχνότητα διανέμονταν στο παρελθόν επί της θητείας του κ. Γκότση. Και βέβαια να αναφερθεί ότι  κατά τις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα δεν υπάρχει καμία «παρέκκλιση» από την ποσότητα και το είδος των αγαθών που διανέμονται, με την έννοια ότι δεν λαμβάνεται υπόψιν ότι πρόκειται για εορταστική περίοδο και θα ήταν πρέπον να διατίθενται επιπλέον είδη.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους δικαιούχους του προγράμματος  δεν παρέχονται Είδη ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας και Είδη βρεφανάπτυξης που

προβλέπονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 

Επειδή ως Παράταξη προτάσσουμε την ανακούφιση των  οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας που βιώνουν την φτώχεια και την ανέχεια ειδικά στις δύσκολες μέρες που διανύουμε . Και επειδή πιστεύουμε ότι η συνδρομή μας για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι έμπρακτη  και να μην  εξαντλείται στα  λόγια και στις στημένες φωτογραφίες.

 

Ζητάμε από την κυρία Δήμαρχο να ενημερώσει το Σώμα :

 

1)         Πόσοι συμπολίτες μας έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα νέες αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και περιμένουν να ελεγχθούν αρμοδίως για να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ;

2)         Εάν υποτεθεί ότι η συμμετοχή της υπηρεσιακής υπαλλήλου κρίνεται αναγκαία,   γιατί δεν προβήκατε σε προσωρινή αναπλήρωσή της ώστε να συνεδριάζει απρόσκοπτα η Επιτροπή και να αποφασίζει για τις τρέχουσες και άμεσες ανάγκες του  προγράμματος προς ανακούφιση των συμπολιτών μας  ;

3)         Τι γίνεται με τον διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και σε ποιο στάδιο βρίσκεται;

Για ποιο λόγο δεν παρέχονται τα προαναφερόμενα είδη διατροφής (τυροκομικά, ψάρια, φρούτα κλπ) ενώ για τα ίδια είδη γίνεται προμήθεια (με διαγωνισμό) για τις ανάγκες του ΚΕΒΡΕΦΟ;

«Δημιουργία Αλληλεγγύη – Παναγιώτης Μανούρης»

ΣΗΜ: Για μια ακόμη φορά επαληθευόμαστε και λυπούμαστε ειλικρινά για αυτό!!!

 

GOLD Διαφήμιση