Ερωτήματα από το TMPRESS για το δημοτικό στάδιο Νέας Ιωνίας…

922

 

Θα θέλαμε να μας απαντήσει ο διευθυντής του σταδίου της Νέας Ιωνίας αν τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης για το covid 19 όπως προβλέπεται από την νέα ενημέρωση που απέστειλε στους δήμους η ΓΓ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Είναι σημαντικό σε μια δύσκολη περίοδο που η έξαρση του κορονοϊού είναι σε αυξημένα επικίνδυνα επίπεδα να τηρούνται τα μέτρα κατά γράμμα ,ώστε να διασφαλίζουμε την υγειά των αθλητών και των πολιτών της πόλης που αθλούνται.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΓΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι
αθλητές και οι ομάδες στην επανέναρξη της προετοιμασίας τους εν όψει των
αθλητικών δραστηριοτήτων της νέας αγωνιστικής περιόδου.
2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
2.1. Το παρόν περιγράφει διαδικασίες, δίνει οδηγίες και περιγράφει μέτρα
προστασίας που αφορούν στη διοργάνωση και πραγματοποίηση των αθλητικών
δραστηριοτήτων, την προετοιμασία των αγωνιστικών χώρων, τις οργανωμένες
κινήσεις των αθλητών και των ομάδων και τις ενέργειες επί θετικού κρούσματος.
2.2. Το παρόν βασίζεται στην εκτίμηση υγειονομικού κινδύνου από τον COVID-19
με τα διαθέσιμα, έως τα τέλη Αυγούστου 2020, εθνικά και διεθνή δεδομένα και
συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της
ΓΓΑ και του ΕΟΔΥ.
2.3. Τα δεδομένα μπορεί να μεταβληθούν στο πλαίσιο μίας νέας έξαρσης της
επιδημίας και σε αυτή την περίπτωση το περιεχόμενο του παρόντος θα
επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις, τα επιστημονικά ευρήματα και τις
οδηγίες των αρμόδιων Εθνικών Αρχών.
2.4. Δεδομένου ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στον αθλητισμό συνεχίζουν να
δραστηριοποιούνται κοινωνικά – σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες της Πολιτείας –
η πιθανότητα μόλυνσης από δραστηριότητες εκτός των προβλεπόμενων από τις
παρούσες οδηγίες παραμένει υψηλή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να τονίζεται
διαρκώς, σε όλους τους εμπλεκόμενους, η σημασία της ατομικής ευθύνης για τη
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας και την αποφυγή κοινωνικών
δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου.
2.5. Προκειμένου να περιοριστεί ,στο μέτρο του δυνατού, η διασπορά του ιού
στις οργανωμένες αθλητικές διοργανώσεις και ο κίνδυνος σαν ελάχιστο μέτρο
επιδημιολογικής παρακολούθησης καθορίζονται τα ακόλουθα:
2.5.1. Υποχρεωτική αποχή για 7 ημέρες από οποιαδήποτε οργανωμένη
αθλητική δραστηριότητα μετά την επιστροφή από καλοκαιρινές διακοπές.

2.5.2. Ο αθλητής, αυτό το διάστημα, θα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή
με τον ιατρό του (προσωπικό, ομάδας ή ομοσπονδίας) για άμεση αναφορά
οποιουδήποτε συμπτώματος.
2.5.3. Ο αθλητής, εφόσον δεν έχει οποιαδήποτε συμπτώματα, μπορεί στο
διάστημα των 7 ημερών να αθλείται ατομικά, σε ανοικτό χώρο, για βελτίωση
της φυσικής κατάστασης.
2.5.4. Αποτελεί ισχυρή σύσταση της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής
της ΓΓΑ, να γίνει η θεώρηση/ανανέωση της Κάρτας Υγείας για όλους τους
αθλητές, πριν την επιστροφή στις οργανωμένες προπονήσεις (έστω και αν
λήγει αργότερα η ισχύς της), έτσι ώστε να συνοδευθεί από τη σχετική
ιατρική εξέταση. Στο πλαίσιο των εξετάσεων για την Κάρτα Υγείας, στο
στάδιο της λήψης ιατρικού ιστορικού και προκειμένου να ληφθεί υπόψη η
ιδιαιτερότητα της περιόδου λόγω της πανδημίας COVID-19, παρέχεται
σχετικό βοηθητικό υπόδειγμα ιατρικού ιστορικού στον ιστότοπο της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού (Έντυπο Προαγωνιστικού Ιατρικού Ιστορικού Αθλητών)
2.6 Ειδικά για αθλητές οι οποίοι έχουν βρεθεί θετικοί σε τεστ PCR Covid-19 ή
είχαν ασθενήσει (ακόμη και με ήπια συμπτώματα βραχείας διάρκειας) τον
τελευταίο μήνα πριν την έναρξη των προπονήσεων, θα πρέπει υποχρεωτικά να
υποβληθούν σε εκτεταμένο κλινικό και εργαστηριακό καρδιολογικό έλεγχο.
2.7 Αποτελεί καλή πρακτική η πραγματοποίηση τεστ PCR Covid-19 στα
αθλήματα με μεγαλύτερο κίνδυνο διασποράς, όπως είναι τα ομαδικά αθλήματα και
τα αθλήματα επαφής. Η απόφαση για πραγματοποίηση των τεστ καθώς και η
περιοδικότητά τους εναπόκειται στην εκτίμηση κινδύνου από τις Υγειονομικές
Επιτροπές των Ομοσπονδιών που εισηγούνται τα πρωτόκολλα τους στην Υγειονομική
Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ, για έγκριση. Σύμφωνα με την υφιστάμενη
βιβλιογραφία, σαν βέλτιστες πρακτικές προτείνονται τα ακόλουθα:
2.7.1. Πραγματοποίηση των PCR Covid-19 τεστ με ρινοφαρυγγικό
επίχρισμα.
2.7.2. Ένα τεστ 48 ώρες πριν τη πρώτη ημέρα συγκέντρωσης των Αθλητών ή
της Ομάδας για έναρξη προπονήσεων
2.7.3. Ένα τεστ 48 ώρες πριν τον πρώτο επίσημο αγώνα
2.7.4. Ένα τεστ κάθε 7 ημέρες μετά τον πρώτο επίσημο αγώνα
2.7.5. Ειδικά για τους αθλητές που επιστρέφουν από αγώνα στο εξωτερικό
προτείνεται να πραγματοποιούν και ένα τεστ 48 ώρες μετά την επιστροφή
στην Ελλάδα. Σε αυτό το διάστημα θα αθλούνται ατομικά.
2.7.6. Το πρώτο τεστ αν είναι δυνατόν να πραγματοποιείται σε όλο το
προσωπικό του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας που έρχεται σε στενή επαφή
με τους αθλητές (ιατρικό, προπονητικό, τεχνικό).
2.8 Οι διαδικασίες σε περίπτωση θετικού κρούσματος περιγράφονται αναλυτικά
στις σχετικές οδηγίες που υπάρχουν στον ιστότοπο της ΓΓΑ.

2.9 Σε κάθε περίπτωση, μοριακά τεστ PCR σε αθλητές όλων των αθλημάτων θα
γίνονται κατόπιν ενδείξεων και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους του ΕΟΔΥ στις
οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις
2.10 Δεν είναι δυνατή από τις παρούσες Οδηγίες η απόλυτη και σε κάθε
περίπτωση εξασφάλιση έναντι των συνεπειών του COVID-19 και αναγνωρίζεται ότι
σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις στο πλαίσιο ενός
συνδυασμού διαχείρισης υγειονομικού κινδύνου και οικονομικής δυνατότητας,
λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Πολιτείας, της ΓΓΑ, του ΕΟΔΥ, και των
Διοργανώτριων Αρχών.

https://gga.gov.gr/images/Instructions_EODY-GGA_positive_cases.pdf

 

 

GOLD Διαφήμιση