Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχολικά και δημοτικά κτίρια της Νέας Ιωνίας… Του Χρήστου Μακαρώνη

1058

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε  σχολικά και δημοτικά κτίρια της Νέας Ιωνίας…

Του Χρήστου Μακαρώνη

Σε πολλούς μικρούς και μεγάλους δήμους της χώρας, για να μειώσουν το κόστος της κατανάλωσης ρεύματος και την επιβάρυνση των δημοτών τους, τα δημοτικά συμβούλια, με πρόταση της δημοτικής αρχής, προχώρησαν -μέσα από προγράμματα- στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  σε σχολικά και δημοτικά κτίρια.

Δυστυχώς, στην πόλη μας, υπήρχε αδιαφορία για συμμετοχή σε τέτοια επιδοτούμενα προγράμματα που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, μειώνουν τα έξοδα των δήμων και παράλληλα απαλλάσσουν τους δημότες από περιττή φορολογία. Ελπίζουμε, η νέα δημοτική αρχή της κας Δέσποινας Θωμαΐδου, να δει το θέμα αυτό με περισσότερη σοβαρότητα από την προηγούμενη διοίκηση του δήμου, αυτή του κ. Ηρακλή Γκότση, ώστε να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Αλλά ας δούμε τι ισχύει σήμερα για τις στέγες κτιρίων του Δημοσίου και κατ’ επέκταση των δημοτικών κτιρίων στην Ελλάδα.

Μικρές εφαρμογές έως 10 kWp σε στέγες κτιρίων του Δημοσίου και μη κερδοσκοπικών οργανισμών

Με βάση το νέο νόμο για τις ΑΠΕ, τα κίνητρα και οι όροι που ισχύουν για τον οικιακό-κτιριακό τομέα, ισχύουν πλέον και για κτίρια όπου στεγάζονται Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Το δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στον διαχειριστή, μετά από συναίνεση του κυρίου του κτιρίου. Οι συμβάσεις σύνδεσης και συμψηφισμού συνάπτονται με τον διαχειριστή του κτιρίου, που θεωρείται στη συγκεκριμένη περίπτωση κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος. Ειδικότερα για τις σχολικές εγκαταστάσεις, επιτρέπεται η εγκατάσταση τόσων φωτοβολταϊκών συστημάτων, όσος είναι ο αριθμός των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που υφίστανται στις σχολικές εγκαταστάσεις του οικείου Δήμου. Αν οι παραπάνω οργανισμοί επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα με ισχύ μεγαλύτερη των 10 kWp, θα πρέπει να το κάνουν ως επιχειρηματική δραστηριότητα (να το αναλάβει π.χ. μία αναπτυξιακή εταιρία ενός Δήμου) και προφανώς με τα κίνητρα που ισχύουν και για τους υπόλοιπους επιχειρηματίες.

GOLD Διαφήμιση