Η «Δημιουργία Αλληλεγγύη» για τα διά ζώσης δημοτικά συμβούλια

424

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ     

                                                                                Νέα Ιωνία 30 Μαίου 2022

Προς τον

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Κων/νο Κουλούρη

Κοιν.:

  1. Δήμαρχο κα Δέσποινα Θωμαϊου
  2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Σύμφωνα με το άρθρο 67 Νόμου 4830/2021, όπως ισχύει,  η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών γ) είτε δια ζώσης δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

Εξάλλου εξακολουθούν να ισχύουν στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00, έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  (ΦΕΚ Τευχος Β- Αριθ.Φύλλου 2369/14-05-2022)

Γνωρίζουμε επίσης ότι  με την υπ’αριθμ. 643/21 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) ρυθμίζονται αναλυτικά όλα τα ζητήματα λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας και της δημοσιότητας .  

Πιστεύουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να διατηρήσουν τον χαρακτήρα της αμεσότητας και της ζωντανής ανταλλαγής απόψεων  κατά την διαλογική συζήτηση  για όσο διάστημα επιτρέπεται από τα ισχύοντα μέτρα , ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην εμποδίζεται ή και αποκλείεται η συμμετοχή τους .

Επειδή με την υπ’αριθμ.18/υπ.αριθμ.πρωτ.12499/26-05-2022 Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου επιλέχθηκε αποκλειστικά η διά ζώσης συνεδρίαση του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου  ενώ θα έπρεπε να επιλεγεί η μικτή συνεδρίαση , δηλαδή διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη για  να εξασφαλίζεται η συμμετοχή του συνόλου των αιρετών και όσων δεν δύνανται να εμφανιστούν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για οιοδήποτε λόγο (υγείας , επαγγελματικό κλπ)

Για τους λόγους αυτούς απέχουμε από την σημερινή Συνεδρίαση εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία μας για την παραπάνω συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και συνάμα σας καλούμε όπως ορίσετε άμεσα νέα ημέρα Σύγκλησής του για να συνεδριάσουμε νομίμως δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

«Δημιουργία Αλληλεγγύη»

Εμείς, εδώ στο ανεξάρτητο δημοσιογραφικό δίκτυο TMPRESS, έχουμε εκφράσει δημόσια, με άρθρα και μέσα από το ιντερνετικό ραδιόφωνο, την πάγια άποψή μας για το πως πρέπει να γίνονται από εδώ και πέρα οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Ιωνίας.

Με δια ζώσης παρουσία ναι, αλλά παράλληλα και μέσα από το ίντερνετ για όποιον δημοτικό σύμβουλο δεν μπορεί να συμμετέχει αλλιώς, με κανάλια όπως το Youtube και livestream για να βλέπει ο δημότης τις συνεδριάσεις, ώστε έτσι να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, να έχουμε καλύτερο διάλογο και φυσικά σωστότερες αποφάσεις.

Η δημοτική παράταξη “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”, στην ανακοίνωσή της την οποία δημοσιεύουμε, είναι στην ίδια λογική. Ευελπιστούμε ότι και οι άλλες δημοτικές παρατάξεις θα ακολουθήσουν την ίδια θέση και θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο συνεδριάσεων, για το καλό της πόλης μας, της Νέας Ιωνίας.

TMPRESS

 

GOLD Διαφήμιση