Η «Φιλοζωική Ένωση Νέας Ιωνίας Αττικής» (Φ.Ε.Ν.Ι), με βάση το εγκεκριμένο Καταστατικό της..

601

Η «Φιλοζωική Ένωση Νέας Ιωνίας Αττικής» (Φ.Ε.Ν.Ι), με βάση το εγκεκριμένο Καταστατικό της, καλεί τα μέλη & τους φίλους της  στην ετησία τακτική της Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στο συνεδριακό κέντρο Νέας Ιωνίας, την Τετάρτη 06-04-2022 και ώρα 6.00μ.μ. με τα έξης θέματα:

 

  1. Ενημέρωση – Απολογισμός δράσης Δ.Σ. ετών 2019-21
  2. Διοικητική λογοδοσία έτους 2019-21.
  3. Πλάνο δράσης, προϋπολογισμός ετών 2022 – 2023.
  4. Προτάσεις μελών και φίλων, για δράσεις Συλλόγου.
  5. Συνεργασίες με Δήμο Νέας Ιωνίας, Φιλοζωική Ομοσπονδία, Συλλόγους & Φορείς της πόλης.
  6. Εκλογές για Δ.Σ. και Ε.Ε.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η Πρόεδρος                                                 Ο Γ. Γραμματέας

Στέλλα Κοκοτζή                                            Χρήστος Μακαρώνης

GOLD Διαφήμιση