Η πρόωρη δίψα να μπούμε σε προεκλογική περίοδο, οδηγεί τον κ. Μανούρη σε σπασμωδικές κινήσεις.

867

Η πρόωρη δίψα να μπούμε σε προεκλογική περίοδο, οδηγεί τον κ. Μανούρη σε σπασμωδικές κινήσεις. Η έλλειψη θέσεων, προτάσεων και σοβαρών επιχειρημάτων, τον οδηγεί στην απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των θεσμοθετημένων Επιτροπών.

Πως αλλιώς να εξηγήσει κανείς την απουσία τόσο του ίδιου, όσο και των εκπροσώπων της παράταξής του από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Διαβούλευσης, που από τις αρχές Οκτώβρη συνεδριάζουν για τα ανταποδοτικά τέλη και τον Προϋπολογισμό:

29/10/18 Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης για τον Προϋπολογισμό

13/11/18 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής για τα ανταποδοτικά τέλη

20/11/18 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής για τα ανταποδοτικά τέλη

4/12/18 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό

Τόσο το εκλεγμένο τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χριστοδούλου Βασίλης, όσο και ο αναπληρωτής του κ. Μανούρης Παναγιώτης, απουσίαζαν από τις συνεδριάσεις.

Το ίδιο συνέβη και κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αλλά, όταν πρότυπα για τον κ. Μανούρη (εκλεκτοί της Ν.Δ. και ΚΙΝ.ΑΛ) αποτελoύν ο κ.Πατούλης και ο κ. Καμίνης ,με τους οποίους βρίσκει χρόνο να φωτογραφίζεται, είναι λογικό να μην βρίσκει χρόνο για το Δημοτικό Συμβούλιο και τις αρμόδιες Επιτροπές. Όταν την ώρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου προτίμησε να παρευρεθεί στην συγκέντρωση του κ. Κουμουτσάκου και να μην παρευρεθεί αυτός και οι δημοτικοί του Σύμβουλοι στην συνεδρίασή μας και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Η απουσία και η απαξίωση όμως είναι φυσική, όταν στα οκτώ χρόνια όχι μόνον δεν έχει γίνει καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη, αλλά αντίθετα έγινε μείωση τόσο για όλους τους δημότες όσο και για τις ευπαθείς ομάδες.

Τι να πει και τι να αντιπροτείνει στις Επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο; Προτιμά τη φυγή.

 

 

O Δήμαρχος

 

 

Ηρακλής Γκότσης

 

GOLD Διαφήμιση