Ανοιχτό Κάλεσμα – Πρόταση του Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας για τη Στήριξη των Καλλιτεχνών και Φορέων Πολιτισμού…

1125

Το Συμβούλιο Τεχνών Ελλάδας, καλεί τους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς, τους πολιτιστικούς διαχειριστές, τους τεχνικούς, τους τεχνίτες και τους παραγωγούς πολιτιστικού και καλλιτεχνικού έργου, τα ιδρύματα και τους κάθε μορφής μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους πολιτισμού και τεχνών στην Ελλάδα, αλλά και τους φορείς και άτομα ελληνικής ή άλλης καταγωγής που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό και στις τέχνες στο εξωτερικό, προάγοντας τον Ελληνισμό και την Ελλάδα, να συστρατευτούν και να στηρίξουν με τη συμμετοχή τους το Συμβούλιο Τεχνών όχι μόνο ως φορείς, ομάδες και άτομα ενδιαφέροντος (Stakeholders), αλλά οργανικά ως συνεργάτες, με λόγο και παρέμβαση στις αποφάσεις του Συμβουλίου Τεχνών, κατά τον παρακάτω προτεινόμενο σχεδιασμό και μοντέλο πολιτιστικής διαχείρισης.

 

Δεν έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία, καθώς τον προγραμματισμό τον ορίζει το ανθρώπινο δημιουργικό δυναμικό.

 

Ανοιχτό Κάλεσμα – Πρόταση του Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας για τη Στήριξη των Καλλιτεχνών και Φορέων Πολιτισμού.

 

 

GOLD Διαφήμιση