Ο νέος χρόνος πού ‘ρχεται γουρλής κι ευλογημένος, μ’ αγάπη, υγεία, προκοπή ας είναι φορτωμένος!

934
GOLD Διαφήμιση