Ο Μάκης Παπαμαργαρίτης ένας φίλος του ελεύθερου & αδέσμευτου δημοσιογραφικού δικτύου TMPRESS υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος & υπ. Βουλευτής βορείου τομέα. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑΤΡΕ!!!

820
GOLD Διαφήμιση