Παραίτηση του Προέδρου του Συλλόγου Ηπειρωτών Νέας Ιωνίας “ΑΠΕΙΡΟΣ ΓΑΙΑ”, κ. Νικόλαου Καραβίδα & τον έξι μελών του ΔΣ.!!!

1123

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μετά την παραίτηση του Προέδρου του Συλλόγου Ηπειρωτών Νέας Ιωνίας “ΑΠΕΙΡΟΣ ΓΑΙΑ”, κ. Νικόλαου Καραβίδα, έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνανε ότι ο Σύλλογος πρέπει να προχωρήσει σε εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. να έχουν και πάλι την πλήρη στήριξη του συνόλου των μελών, για να ακολουθήσει ο προγραμματισμός εκδηλώσεων και δράσεων, με τη στήριξη όλων, καταθέτοντας τις παραιτήσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 11 (7) του Καταστατικού που ορίζει ότι: “Σε περίπτωση παραίτησης έξι μελών τακτικών ως και των αναπληρωματικών, θεωρείται ότι παραιτήθηκε ολόκληρο του Δ. Συμβούλιο, οπότε συγκαλείται η Γεν. Συνέλευση των μελών, προς εκλογή νέου Συμβουλίου, δυνάμενης της Γ.Σ. να εκλέξει τα ίδια πρόσωπα.”.  Η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και οργάνων του Συλλόγου θα γίνουν στο τέλος Οκτωβρίου 2020. Εκτιμώντας, ότι δεν θα υπάρχουν απαγορεύσεις σχετικές με τη δημόσια υγεία, λόγω της πανδημίας, που ισχύουν μέχρι σήμερα. Θα σταλεί επιστολή πρόσκληση σε όλα τα μέλη εγκαίρως, για συμμετοχή τους στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης, υποψηφιότητες, κλπ. σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος για τέτοιες περιπτώσεις.

 

E- mail : syl.hpeirwtwn.ni@gmail.com

 

GOLD Διαφήμιση