Παράταση θητείας των οργάνων Συλλόγων και Σωματείων λόγω πανδημίας… Του Χρήστου Μακαρώνη

1968

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν 4753/ 20 ΦΕΚ 227Α, παρατείνεται η θητεία των οργάνων των Συλλόγων και Σωματείων έως 31/12/2020, με δυνατότητα με υπουργική απόφαση στη συνέχεια νέας παράτασης άλλων 4 μηνών (έως 30/04/2021). Αυτό αφορά και όσους Συλλόγους και Σωματεία, δεν έχουν διοικήσεις λόγων παραιτήσεων, αφού δεν επιτρέπονται Γενικές Συνελεύσεις λόγω συνωστισμού και κάθε συνάντηση τέτοιας μορφής.

Μια σωστή κίνηση από την πολιτεία, ώστε να σταματήσει η κατάσταση αυτή που γινόταν με τις συλλογικότητες, που προσπαθούσαν να κρατήσουν ως όργανα τη νομιμότητα, η οποία αφορούσε εποχές προ πανδημίας, πράγμα αδύνατο με τις συνεχείς απαγορεύσεις λόγω κορωνοϊού.

 

Άρθρο 54 Παράταση οργάνων διοίκησης σωματείων 1. Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.12.2020. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

GOLD Διαφήμιση