Ερμόλαος Σεβαστός. Ο χρήσιμος τεχνοκράτης

1512

Ερμόλαος Σεβαστός. Ο χρήσιμος τεχνοκράτης

Ο Ερμόλαος είναι ένας τεχνοκράτης, με βαθιά επιστημονική γνώση. Ξεχωρίζει για τη σοβαρότητά του, την εμπιστοσύνη που εμπνέει και δικαιολογημένα, το χαμηλό προφίλ του, την τεχνοκρατική του αντίληψη σε πολλά πράγματα, τις ιδέες του. Η συνεργασία του σε αυτές τις εκλογές, με τον Παναγιώτη Μανούρη, είναι  πλεονέκτημα στην εφαρμογή της έξυπνης πόλης. Οι ιδέες του σε πολλά θέματα, έχουν  ξεχωριστό ενδιαφέρον.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΦΙΛΕ!!!

GOLD Διαφήμιση