Τοποθέτηση & καταγγελία του κου Μιλτιάδη Καναβού στο δημοτικό συμβούλιο …

708

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΑΒΟΥ

Θέλω να κάνω μία ανακοίνωση ενημέρωση προς τους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβουλίου για μία προσφυγή που έκανα εγώ και ο κ. Πανταγιάς προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για μία συγκεκριμένη απόφαση του προηγουμένου Δ.Σ. της 21ης Οκτωβρίου 2019 (22η Συνεδρίαση)

Εμείς δεν θα συγχωρήσουμε καμία απόφαση που θα αλλοιώνει παραποιεί καταγεγραμμένες αποφάσεις του Δ.Σ.

Επειδή ανησυχούμε ότι το φαινόμενο αυτό θα εμφανισθεί ξανά και ίσως συχνά στο μέλλον, επισημαίνουμε ότι οι αποφάσεις πρέπει να ομοφωνούν με τα πρακτικά του Δ.Σ. και για να γνωρίζουν επ’ ακριβώς οι συνάδελφοι θα σας υπενθυμίσω τόσο η Αντιδήμαρχος Παιδείας όσο και η κ. Δήμαρχος παρανόμως μας πρότειναν ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής τοποθετώντας ως μέλη άτομα της αρεσκείας τους, ενώ η Δ/νση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μας πρότεινε ως τακτικά μέλη της (Β’ Σχολικής Επιτροπής), προταθήκαμε ως αναπληρωματικά.  Η άρνησή μας ήταν για την αλλαγή και ψηφίσαμε την σύνθεση της Επιτροπής, αρνούμενοι την θέση μας ως αναπληρωματικοί, πράγμα που επιβεβαίωσα και σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία.

Πάρτε και συγκρίνετε τι ειπώθηκε εδώ και τι αναφέρεται στην απόφαση, πάρτε τα πρακτικά και συγκρίνετε.

Η απόφαση 299 αναφέρει ότι αρνηθήκαμε την τοποθέτησή μας ως Τακτικά Μέλη της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

22/11/19

GOLD Διαφήμιση