Το 2016 πραγματοποιήθηκε μια δυναμική ανανέωση του στόλου

762

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/νση: Ομορφοκκλησιάς & Ολυμπίας

Τηλ: 210 2756000 – 210 2799578

Fax: 210 2797065

 

Νέα Ιωνία 3/3/2017

Το 2016 πραγματοποιήθηκε μια δυναμική ανανέωση του στόλου των οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, δεδομένου των δύσκολων δημοσιονομικών συνθηκών, με την αγορά δύο νέων και σύγχρονων απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου συμπίεσης πρέσας, χωρητικότητας 16m3, ενός μικρότερου 6 m3, καθώς και ενός οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων κ.λ.π., καθώς και ανυψωτικού μηχανισμού γερανό με αρπάγη για την αποκομιδή κλαδιών  και ογκωδών αντικειμένων.

Μέσα στο 2017 η Διεύθυνση Περιβάλλοντος θα προμηθευτεί ακόμα ένα απορριμματοφόρο όχημα τύπου συμπίεσης πρέσας χωρητικότητας 16m3, ένα μηχανικό σάρωθρο (σκούπα), δύο ανατρεπόμενα φορτηγά, δύο επιβατικά και ένα πουλμανάκι για τη μεταφορά των εργαζομένων και λοιπές ανάγκες του Δήμου.

Επίσης το Τμήμα Αποκομιδής και ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης παρέλαβε στις 27/2/2017 ένα ακόμα απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 16m3, το οποίο αποτελεί δωρεά της ΕΕΑΑ και θα ενισχύσει την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Τα οχτώ νέα οχήματα (απορριμματοφόρα – φορτηγά) πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές σύμφωνα με τις τελευταίες Ευρωπαϊκές οδηγίες και συνδυάζουν την σύγχρονη τεχνολογία, την πολύ χαμηλή εκπομπή ρύπων καθώς και την σχεδόν αθόρυβη λειτουργία τους. Σε συνδυασμό δε και με τη γρήγορη αποκομιδή και την επαρκέστατη χωρητικότητα σε όγκο, πρόκειται για τις πλέον ενδεδειγμένες και κατάλληλες μονάδες εξοπλισμού.

Η ανανέωση αυτή του στόλου, η οποία είναι η μεγαλύτερη και αρτιότερη τεχνολογικά που έχει πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία στον τομέα της καθαριότητας και αποκομιδής, αποτελούσε για μένα πρωταρχικό στόχο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, καθώς πιστεύω πως έτσι δημιουργούνται συνθήκες συνέχειας και προοπτικής για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης σε βάθος χρόνου.

Τα νέα οχήματα θα συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας προς τους πολίτες, στην αισθητή βελτίωση της εικόνας της πόλης, αλλά και στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης και στην αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.

Σημειώνω δε, ότι το συνολικό κόστος του ανωτέρω εξοπλισμού αντλείται μέσω ιδίων πόρων του Δήμου, προερχόμενων από τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία ως διοίκηση τα διατηρήσαμε σταθερά, ενώ τα μειώσαμε αισθητά για τις ευπαθείς ομάδες των δημοτών μας.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΛΗΣ

GOLD Διαφήμιση