Δυο νέα έργα οδικής ασφάλειας στην Καρδίτσα

1170

Δυο νέα έργα οδικής ασφάλειας συνολικού προϋπολογισμού 273.631,20 ευρώ για την Π.Ε Καρδίτσας

Κώστας Αγοραστός: «Εξασφαλίζουμε πόρους για έργα ανθρώπινα, έργα χρήσιμα, έργα ουσία

Δυο νέα έργα οδικής ασφάλειας συνολικού προϋπολογισμού 273.631,20 ευρώ ξεκινούν από την περιφέρεια Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. Το πρώτο έργο αφορά στην προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών και το δεύτερο στην βελτίωση της σήμανσης και στην αντικατάσταση των στηθαίων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας. Τα έργα χρηματοδοτούνται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Με προγραμματισμό, ιεράρχηση και σχέδιο, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την αύξηση του βαθμού της οδικής ασφάλειας στους δρόμους της Θεσσαλίας διευκολύνοντας την επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων και τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Με τα δυο νέα αυτά έργα αντικαθιστούμε στηθαία τα οποία χρίζουν αντικατάστασης και προμηθευόμαστε χρώμα για την διαγράμμιση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Καρδίτσας. Σε μια δύσκολη οικονομική στιγμή για τη χώρα και την αυτοδιοίκηση εμείς καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια και σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, εξασφαλίζουμε πόρους για έργα ανθρώπινα, έργα χρήσιμα, έργα ουσίας».

Α) Το έργο «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας χρήση 2016» προϋπολογισμού 73.631,20  € με Φ.Π.Α αφορά στην προμήθεια χρώματος (λευκού – κίτρινου) 24,2 τόνων και 1.000 υάλινων σφαιριδίων για την διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Στα πλαίσια της συντήρησης του οδικού δικτύου του Νομού το συνεργείο του τμήματος των Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε.  Καρδίτσας προβαίνει στη διαγράμμιση (χρώμα με προσθήκη υάλινων σφαιριδίων} του ασφαλτικού οδοστρώματος σε διάφορα οδικά τμήματα.

Β) Το έργο «Βελτίωση σήμανσης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο επαρχιακό-εθνικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας-χρήση 2016 προϋπολογισμού 200.000 € με Φ.Π.Α αφορά εργασίες  κατακόρυφης σήμανσης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας  στο εθνικό-επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε Καρδίτσας. Εργασίες που θα εκτελεσθούν με βάση την εγκεκριμένη μελέτη είναι:

– Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης όλων των τύπων, ρυθμιστικές, αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές τοποθετημένες σε ένα ή δύο στύλους σιδερένιους ή τσιμεντένιους (όπου υπάρχουν και είναι σε καλή κατάσταση), ύψους 2,50 μέχρι 3,30 ή και μεγαλύτερους. Όπου γίνεται  αντικατάσταση φθαρμένης πινακίδας ή και στύλου, θα γίνεται  αφαίρεση-αποσύνδεση της  φθαρμένης πινακίδας και καθαίρεση του στύλου ή των στύλων, αν απαιτείται, μεταφορά και την παράδοση στην αποθήκη της υπηρεσίας.

– Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε διάφορες θέσεις και αντικατάσταση των κατεστραμμένων (χτυπημένων) όπου αυτά υπάρχουν στο οδικό δίκτυο.

 

GOLD Διαφήμιση