Επιτελούς εφαρμόστε τους κανονισμούς κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου Νέας Ιωνίας…

708

                                                                                       ΠΡΟΣ

 

      Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                                                                                                              

Όπως ήδη γνωρίζετε, με το με αρ. πρωτ. 26522 / 19-09-2019 έγγραφο μας  αιτηθήκαμε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της Προσχολικής Αγωγής, που απασχολεί την πόλη μας. Εντούτοις, με έκπληξη διαπιστώσαμε, ότι στην χθεσινή ηλεκτρονική πρόσκληση που λάβαμε, το θέμα αυτό δεν έχει εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη.

Αιτούμεθα κατά συνέπεια, να συμμορφωθείτε με τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου και να εισάγετε το ως άνω θέμα στη προσεχή συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου 2019, αναλογιζόμενος αφενός την σπουδαιότητα του, αφετέρου την αναγκαιότητα συζήτησής του άμεσα.

 

Για την παράταξη “Δημιουργία Αλληλεγγύη”

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. – ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛ. – ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤ. – ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡ. – ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. – ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤ. – ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘ. – ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤ. – ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡ. – ΤΣΙΑΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. – ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ. – ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡ. – ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦ. – ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ  ΜΑΡ. ΕΛΙΣ.

 

 

GOLD Διαφήμιση