Διαγωνισμός για το λογότυπο του Δήμου Νέας Ιωνίας…

966

Το TMPRESS, με άρθρο του συνεργάτη του δημοσιογράφου Γιάννη Βέλλη, πριν καιρό, είχε θέσει το θέμα του λογότυπου της Νέας Ιωνίας. Χαιρόμαστε που ο Δήμος Νέας Ιωνίας, έστω και κάπως αργά, αποφάσισε να προχωρήσει σε διαγωνισμό για αυτό, αντί να ακολουθήσει μια βιαστική πρόταση που είχε τεθεί τότε και είχε έρθει προς ψήφιση σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Σας δίνουμε το link της δημοσίευσης του άρθρου μας και το κείμενο του διαγωνισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας, που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση πια.

Χρήστος Μακαρώνης, ιδιοκτήτης TMPRESS

 

Το λογότυπο του Δήμου Νέας Ιωνίας… Του Γιάννη Βέλλη, δημοσιογράφου – φωτορεπόρτερ

 

https://tm-press.gr/to-logotypo-toy-dhmoy-neas-ionias-toy-bellh/

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                                                                                       Νέα Ιωνία, 27/5/2020

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                                                                      Αρ. Πρωτ:11296

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου

142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Τηλ. 213 2000434, 457

Fax. 210 2792500

e-mail: dimsxeseis@neaionia.gr

Website: www.neaionia.gr

 

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ∆ΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ)

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας με την υπ’ αρ. 359/2019 απόφασή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά µε τον σχεδιασµό δηλωτικού σήµατος (λογοτύπου) του ∆ήµου Νέας Ιωνίας.

 

 1. Προδιαγραφές λογοτύπου

Το λογότυπο θα πρέπει:

 • Να είναι πρωτότυπο και µοναδικό, όπως ορίζεται στον Περί του ∆ικαιώµατος Πνευµατικής ιδιοκτησίας Ν.2121/1993 “Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα” (ΦΕΚ Α 25/4.3.1993).
 • Να αντιλαµβάνεται κανείς εύκολα το κεντρικό νόηµα της εικόνας.
 • Να αντανακλά την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά τόπου μας και να αναγράφει την ονομασία του Δήμου, στα ελληνικά και στα αγγλικά (Δήμος Νέας Ιωνίας / Municipality of Nea Ionia), µε όσο το δυνατόν περισσότερα αντιπροσωπευτικά στοιχεία.
 • Να µπορεί να χρησιµοποιείται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 • Να διατίθεται σε δύο εκδοχές σε ξενόγλωσση εκδοχή και Ελληνική εκδοχή.
 • Να είναι αναγνωρίσιµο, επιδεκτικό σε σµίκρυνση και σε μεγέθυνση χωρίς να χάνει την επικοινωνιακή του δύναµη, καθώς και το λειτουργικό στη χρήση του ώστε να µπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε µορφή (π.χ. Σηµαία, πινακίδες, σφραγίδες, κάρτες, επιστολές αλληλογραφίας, φάκελοι αλληλογραφίας κλπ).
 • Να συνοδεύεται και µε ανάλογο κείµενο αιτιολογίας/επεξήγησης της σύλληψης της ιδέας από τον δηµιουργό.
 • Να παραδοθεί ψηφιακά, σε διάσταση Α4, σε ανάλυση 300 dpi , σε κλειστό αρχείο jpg και png.
 • Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλλει μέχρι δύο (2) προτάσεις.
 • ∆εν υπάρχει περιορισµός σε ότι αφορά τους συµµετέχοντες. Εξαιρούνται µόνο τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής.
 • Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας θα κατέχει την αποκλειστική πνευµατική ιδιοκτησία της υιοθετηµένης πρότασης.
 • Η αποστολή πρότασης συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή όλων των προαναφερόµενων όρων από πλευράς συµµετεχόντων.

 

 1. Άλλα δεδοµένα
 • Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν στον Τύπο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
 • Ο ∆ήµος ορίζει χρηµατικό έπαθλο 1.000,00 ευρώ για την επικρατέστερη πρόταση.
 • Ο δηµιουργός θα βραβευθεί σε ειδική εκδήλωση και θα αναφερθεί σε καταχωρήσεις σε έντυπα και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
 • Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να εκθέσει µε όποιον τρόπο κρίνει σκόπιµο όλες ή µέρος των προτάσεων που θα υποβληθούν
 • Ο ∆ήµος θα κατέχει την αποκλειστική πνευµατική ιδιοκτησία της πρότασης που θα επιλεγεί
 • Η αποστολή πρότασης συνεπάγεται και την πλήρη αποδοχή όλων των προαναφεροµένων όρων από πλευράς συµµετεχόντων.

 

 1. Υποβολή των προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά σε αρχείο jpg στο email: dimsxeseis@neaionia.gr ή ταχυδροµικά στην διεύθυνση ∆ήµος Νέας Ιωνίας Αντλιοστασίου & Αγ. Γεωργίου 40, 142 34, Νέα Ιωνία. Εξωτερικά του φακέλου να αναφέρεται “Πρόταση για την επιλογή δηλωτικού σήµατος του ∆ήµου Νέας Ιωνίας”, παραθέτοντας και τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου. Για διευκρινήσεις αναφορικά µε την πρόσκληση ενδιαφέροντος, αρµόδια υπάλληλος ορίζεται η κα. Ουρανία Τσοπανά, στο τηλ: 213 2000457.

 

 1. Προθεσµία λήξης υποβολής προτάσεων

Η προθεσµία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται μέχρι 10 Ιουλίου 2020.

 

 1. Αξιολόγηση των προτάσεων

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης που έχει συσταθεί µε την υπ’ αριθ. 359/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Δέσποινα Θωμαΐδου

Χατζή Ελένη

Ιωάννης Ιωάννου

Λουκάς Χριστοδούλου

Τρύφωνας Κόρμπης

 

 

 

GOLD Διαφήμιση