Το ελεύθερο και αδέσμευτο δημοσιογραφικό δίκτυο TMPRESS εύχεται στην νέα δημοτική αρχή όπως και προσωπικά στον νέο δήμαρχο κο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΝΟΥΡΗ καλή επιτυχία.

655

Εμείς από την δίκη μας θέση δεν θα πάψουμε να κάνουμε της προτάσεις μας για την πόλη της Νέας Ιωνίας, όπως μας της μεταφέρουν οι κάτοικοι της.

Θα είμαστε με την νέα δημοτική αρχή όπου κρίνουμε ότι χρειάζεται και θα κάνουμε την κρητική μας όποτε και όταν πρέπει.

Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε το καλύτερο για την Νέα Ιωνία, το καλύτερο για την πόλη μας.

ΣΗΜ: Στις δημοτικές εκλογές κρατήσαμε μια ουδέτερη στάση, όπως κάνουμε συνήθως, αν και αυτό παρεξηγήθηκε από κάποιους, εμείς θα συνεχίσουμε έτσι.

Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

GOLD Διαφήμιση